FAQ items aan het laden...
Home2022-06-27T15:33:15+00:00
trainer kindertekeningen lezendataKindertekeningen in de klas

Vanaf 1 juli 2022 is de nieuwe website online!!

www.dekoppoter.com

Een teken aan de wand…

In veel scholen kom ik ze tegen. En wat maakt mij dat blij. Wanden behangen met kindertekeningen. We gebruiken regelmatig de uitdrukking ‘Een teken aan de wand’,  en we bedoelen dan dat het teken een heel duidelijk signaal is. En dat klopt. Al die tekeningen aan de schoolwanden zijn signalen. Het zijn tekens van hoe de leerlingen in jouw klas zich voelen. Het vertelt over hun behoeften en kwaliteiten. Over wensen en ontwikkelingsprocessen.

Als leerkracht ben je je dat vaak niet bewust. Jammer. Want hoe mooi zou het zijn dat jij die tekens wel verstaat? Dat jij in kunt springen op een hulpvraag van je leerlingen. Dat jij die kindertekeningen kunt lezen. Of dat je in kunt spelen op een kwaliteit van een kind die je eerder niet zag?

Door kindertekeningen te leren duiden kijk je anders. Anders naar tekeningen en anders naar kinderen en dat levert alle betrokkenen in een school veel op.

Wat levert kindertekeningen lezen jou als leerkracht op?

 • Je hebt een effectief observatie en communicatiemiddel tot je beschikking omdat je informatie uit kindertekeningen kunt halen
 • Je ziet de kracht en de ‘klacht’ van je leerlingen en weet daar op speelse wijze op in te spelen
 • Je kunt de sfeer in de groep positief beïnvloeden door o.a. het laten maken van relatietekeningen
 • Je gaat op een creatievere manier om met dat wat er speelt in een klas
 • Je kunt nu tekenopdrachten naadloos laten aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte
 • Je hebt zicht op de doorgaande lijn in de tekenontwikkeling
 • Je hebt veel inspiratie voor tekenlessen en tekentussendoortjes

Wat levert het de leerlingen op?

 • Ze zullen zich door de leerkracht gezien en begrepen weten en zich daardoor veilig voelen
 • Vanuit die veiligheid kunnen ze zich optimaal ontwikkelen waardoor leerresultaten groeien
 • Ze krijgen meer creatieve expressievormen tot hun beschikking
 • Ze krijgen meer zelfvertrouwen

Wat levert het de school op?

 • Volg je de basis en vervolgtrainingen en breng je de lessen in praktijk, dan voldoe je aan de kerndoelen voor sociale, emotionele, motorische en cognitieve  en voorbereidend schrijven. Je voldoet tevens aan het overgrote deel van de kerndoelen voor beeldende vorming
 • Leerkrachten hebben meer mogelijkheden het kind te observeren en te begeleiden. Dit verhoogt de kwaliteit
 • De kindertekening en de tekenlessen krijgen inhoudelijke waarde waarmee je laat zien dat je de creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling serieus neemt
 • De school heeft nu extra handvatten om beter vorm te kunnen geven aan passend onderwijs
 • Tekentaal draagt bij aan een goede sfeer in de school
 • De leerresultaten zullen groeien omdat aan de basis(onderwijs)behoeften van een kind de juiste aandacht gegeven kan worden

Zowel leerkrachten afzonderlijk als hele schoolteams kunnen bij mij terecht voor scholing. Mijn  trainingen bied ik Vanaf half september 2021 ook als e-learning aan. Bij elke module hoort een zoom meeting waarin we elkaars tekeningen bespreken. Ouders geef ik tijdens een ouderavond graag een boeiend kijkje in de tekenontwikkeling en wat ook ouders er aan af kunnen lezen. Kijk voor mijn aanbod op de pagina SCHOLEN

Contact

E-LEARNING

Je kunt nu naast trainingen op locatie ook een e-learning over kindertekeningen doen, in combinatie met een zoommeeting.

De voordelen hiervan zijn:

 • Je kunt het in je eigen tijd en tempo doen
 • De inhoud is gelijk aan een livetraining
 • Er is veel ruimte voor jouw vragen en de tekeningen die je inbrengt tijdens de zoom
 • Je hebt evengoed contacten met medecursisten
 • Je leert van elkaars tekeningen
Meer info en aanmelden
Facebook
Meld je aan

BLOG

 • tekenen

“Klaar juf”

“Klaar juf!”   Henk staat naast mijn bureau met zijn tekening vrolijk wapperend

Ga naar de bovenkant