Hier is de handleiding van je kind

Dat klinkt te mooi om waar te zijn toch? Het is dan ook niet waar! Helaas. Ouders vinden opvoeden vaak lastig. Kinderen luisteren vaak niet, spoken dingen uit die ze zelf nooit hadden kunnen bedenken etc. Ongewenst gedrag van hun kroost effectief aanpakken blijkt een hele opgave. Het liefst krijgen ouders van een hulpverlener een handleiding die helemaal is afgepast op hun kind. Hoe mooi zou dat zijn.

Jouw grootste gave en opgave

We weten allemaal dat er geen handleiding bestaat. We moeten het allemaal zelf uitvinden. Vaak gaat dat niet zonder slag of stoot. Het ene kind is het andere niet en ook in een gezin komen totaal verschillende karakters voor waar je als ouders mee hebt te dealen. Een schrale troost is het misschien dat je niet de enige bent die bij tijd en wijlen worstelt met opvoeden. Jouw kind, jouw grootste gave kan ook je grootste opgave zijn.

De gouden tip

Toch komen veel ouders naar mijn praktijk voor die zogenaamde handleiding. Vertel mij maar hoe en wat ik moet doen. En vertel mijn kind ook even hoe het zich hoort te gedragen. Dit is natuurlijk wat gechargeerd, maar de strekking van de hulpvraag is duidelijk. Natuurlijk zijn tips handig en vaak effectief. Je kunt er zeker je voordeel mee doen en een gouden tip maakt voor veel gezinnen een wereld van verschil.

Pleisters plakken of…

Goede raad kan ook de werking van een pleister hebben. We stelpen het bloeden, maar de pleister geneest de wond niet. Het oude probleem is er nog steeds. Het wordt tijd om te stoppen met pleisters plakken en de echte wond aan te pakken. “Wat is de oorzaak van de wond?” Dat is een veel ingrijpender vraag dan “Wat is de oorzaak van het bloeden?” Welke aanpak heeft het grootste effect denk je? Precies, de aanpak van de wond. Want dan hoef je nooit meer pleisters te plakken. Het probleem met wortel en al onder ogen zien levert het meeste op.

De reden is… LIEFDE

Een kind heeft namelijk een heel goede reden voor zijn gedrag. En het is altijd liefde. Liefde voor de ouders, voor het familiesysteem of voor wie of welk systeem dan ook. Pas wanneer daarin inzicht komt bij de ouder kan het kind stoppen met zijn ogenschijnlijke ongewenste gedrag. Het kind is weer vrij. En wat denk je van de ouders? Er komt weer ruimte om positieve energie te laten stromen.

Schuldgevoel ontslaan bij kind en ouder

Dat is ook de reden waarom ik nu steeds vaker met ouders werk dan met kinderen. Met kinderen werken vind ik ook prachtig, maar met ouders werken is veel effectiever. Bovendien ontsla je het kind van het stempel ‘lastig of moeilijk’ en van de druk er iets aan te moeten doen of het zelfs op te moeten lossen.

Ook ouders hoeven zich niet beladen of schuldig te voelen. Het kind geeft aan dat het tijd is om op een nieuwe manier te kijken naar het kind in henzelf en in hun familiesystemen. En als je dat mag zien, dan kan ook jij die grootste opgave gaan zien als grootste gave. En dat wens ik alle ouders van harte toe.

Even met je meekijken?

Mocht jij ook op een andere manier willen kijken naar het ongewenste gedrag van je kind om zo inzichten en handvatten te krijgen om meer liefde, harmonie en rust in je gezin te creëren. Voel je dan vrij om contact met mij op te nemen. Ik kijk graag even met je mee.

neem vrijblijvend contact met mij op
Logo linda walinga

Heb je veel gehad aan dit blog? Wil je meer van dit soort verhalen?

Ontvang eens in de twee weken mijn blog met gratis tekentips. En blijf op de hoogte van mijn activiteiten.

* verplicht