Begeleiding in de klas

De juiste lijn uitzetten

Coaching voor leerkrachten verfbord

Een uitspraak in het onderwijs is dat na de herfstvakantie de sfeer in de groep beter wordt. Eerst de goudenweken en dan raken de kinderen langzaam gewend aan elkaar en aan de leerkracht. Maar wat doe je als de sfeer niet beter wordt en juist slechter gaat?

Een interventie met tekenen is een manier om het klimaat in de klas te verbeteren. Tekenen is een manier die we in de school heel goed kunnen gebruiken om kinderen de dagelijkse beslommeringen te laten verwerken en om voor zichzelf een veilige plek te creëren.

Wat gaan we doen

Linda Walinga geeft samen met de leerkracht een tekenles die aansluit op de hulpvraag. Observatie is daar bij een belangrijk onderdeel. De opdrachten brengen creativiteit en fantasie tot leven. Door dit samen als groep te doen krijg je inzichten. Met tekenen kun je vanuit je binnenste oplossingen creëren, plannen maken of simpelweg uitbeelden wat er bij jou speelt. Het kind is wat hij tekent. Een tekening liegt niet.

Kindertekeningen begrijpen

Na het teken uur gaan de kinderen naar huis en blijven de leerkracht en Linda over om te evalueren. Op tafel liggen de tekeningen. Linda zal vragen stellen en samen met de leerkracht sparren om de kindertekeningen te vertalen. Hierdoor zal een duidelijker beeld van de groep ontstaan waardoor er beter ingespeeld kan worden op de behoeften van de klas en wat dat van de leerkracht vraagt. Dit evaluatie-uur biedt een mooie kans om de leerKRACHT  in zijn of haar  kracht te zetten. Dit gebeurt op creatieve ongedwongen wijze.

Aan het einde van het traject

De kindertekeningen laten zien waar de kracht en de ‘klacht’ van de klas zit. Daardoor:

  • Ben jij je bewust van wat er speelt in jouw klas en jouw rol daarin
  • Kan jij de leiding nemen in jouw klas op een manier die bij jou past en waar de kinderen wel bij varen
  • Kan er een positieve omslag plaatsvinden wat betreft de sfeer in de groep

Voor wie:

Voor leerkrachten die:

  • Het welbevinden van het kind hoog in het vaandel hebben staan
  • Pestgedrag willen voorkomen
  • Open staan voor een andere aanpak van pestgedrag
  • Op creatieve wijze de sfeer in de groep willen verbeteren
  • Respectvol in de spiegel durven te kijken om zo weer op krachtige en inspirerende wijze de groep te kunnen begeleiden

Duur van het traject:

  • Start met een intake van een uur op locatie.
  • Meestal zijn de trajecten tussen de 2 en 5 bijeenkomstenSemko

Dit traject wordt gedaan in samenwerking met Semko onderwijsbureau

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden bij onderwijsbureau Semko

RECENSIES